Skip to main content

الحرف ( ق )

قاموس أعلام الكتاب المقدس - الحرف (ق)

قادش:

اسم سامي معناه مقدس

تك 14: 7

فاريح:

اقرع

2مل 25: 23

قامون:

مكان في جلعاد

قض 10: 5

قانا:

مكان القصب

يو 2: 1و 11

قانة:

مشتقة مما سبق

يش 16: 8

قانوي:

غيور

مت 10: 4

قاين:

حداد

عد 24: 22

قايين:

من نسل فابين

تك 4: 1و 2و 3و 5

قبرس:

من سبريوم أي نحاس

1ع 11: 19

قبرسي:

من جزيرة قبرص

1ع 4: 36

قبرسيون:

مشتقة مما سبق

1ع 11: 20

قبورت هنأوه:

قبور

عد 11: 34

قبصئيل:

مجموع من الله

يش 15: 21

قبصايم:

اسم عبري معناه كومثان

يش 21: 22

قبصيئيل:

راجع قبئيئل:

1اي 11: 22

قدرون:

أسود

2مل 23: 4و 6

قدمة:

اسم عبري معناه شرقي

تك 25: 15

قدمويين:

جمع ما سبق

تك 15: 19

قدمئيل:

الله في الأمام

عز 2: 40

قديمون:

أماكن شرقية

تث 2: 26

قرنة:

قرن مزدوج (قرنان)

يش 21: 34

قرثاث:

مكان الاجتماع

يش 21: 32

قرقر:

مهسم

قض 8: 10

قرقع:

إلى القعر

يش 15: 3

قرنايم:

قرنان

تك 14: 5

قرن هفوك:

قون الدهان

أي 42: 14

قرية:

من قريه

يش 18: 28

قرية اربع:

أربع قرى

تك 23: 2

قرية نايم:

راجع قرنايم

تك 14: 5

قرية بعل:

قرية الإله بعل (رب)

يش 15: 6

قرية حصوت:

قرية الشوارع العريضة

عد 22: 39

قرية سغر:

قرية الكتاب (الشعر)

يش 15: 15و 16

قرية سنة:

قرية عليقه القرن

يش 15: 49

قرية الصحراء:

قرية صحراوية

1صم 6: 18

قرية عاريم:

قرية العدو

عز 2: 25

قرية يعاريم:

مشتقة مما سبق

يش 15: 60

قريوث:

المدن

يش 15: 25

قشيون:

القصاوه

يش 19: 20

قصم:

الفخ

لو 3: 28

قصيعه:

اسم نبات كالحناء معناها (سنا)

أي 42: 14

قطرون:

وعاء البخور

قض 1: 30

قطه:

 الهر

يش 19: 15

قطوره:

بخور

تك 25: 1و 4

قعليه:

يتحول المغمى عليه

يش 15: 44

قلايا:

مرسل سريع من يهوى

عز 10: 23

قلاَّي:

اسم عبري معناه سريع

نح 12: 20

قليطا:

راجع قلايا

عز 10: 23

قموئيل:

مجمع الله

تك 22: 21

قناة:

اقتناء

عد 32: 42

قناز:

صيد

تك 36: 11

قتري:

مشتقة مما سبق

عد 32: 12

قنـزيين:

جمع قناز

تك 15: 19

قهات:

مجمع

تك 46: 11

قهائيون:

من نسل قهات

عد 3: 21

قهيلاثه:

مجمع

عدد 33: 22و 23

قورح:

قرع

تك 36: 5

قورحي:

من نسل قورح

1اي 9: 31

قورحيون:

جمع قورح

خر 6: 24

قوري:

حجل

1اي 9: 19

قوشيا:

المنحني

1اي 15: 17

قوص:

شوك

1اي 4: 8

قولايا:

اسم عبري معناه قول يهوى

نح 11: 7

قيافا:

صخرة

مت 26: 3

قيداد:

من قدير أو أسود

تك 25: 13

قير:

سور أو مدينة ذات سور

2مل 16: 9

قبر حارس:

حصن الشقافه

1ش 16: 11

قير حارسة:

حصن مواب

2مل 3: 25

قيراوان:

عظمه العروس

1ع 2: 10

قيراواني:

نسبة إلى قيروان

مت 27: 32

قيراوانيون:

جمع ما سبق

1ع 6: 9

قيروس:

المنحني

عز 2: 44

قيس:

فخ

1صم 9: 1و 3

قيشون:

المنحني (نهر يسقي مرج ابن عامر)

قض 4: 7

قيشي:

لاوي من عائلة قيس

1اي 6: 44

قيصر:

لقب روماني

مت 22: 17

قيصرية:

اسم مدينة في فلسطين

مت 16: 13

قينان:

اقتناء أو حداد

تك 5: 9

قينة:

مرثاه

يش 15: 22

قيني:

حداد

عد 24: 11

قينيون:

جمع ما سبق

تك 15: 19

  • عدد الزيارات: 3356